U bent hier

Nederland is klaar voor de zelfrijdende auto

Nederland is klaar voor de zelfrijdende auto

14 februari 2018
Voor de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 zijn wereldwijd 20 landen geïndexeerd op de mate waarin zij klaar zijn voor de komst van zelfrijdende auto’s. En wat blijkt? Nederland is hier het beste op voorbereid.

Het goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en het overheidsbeleid maken Nederland onder meer uitermate geschikt voor de komst van de zelfrijdende auto.

“Ook op het gebied van technologie en innovatie doet Nederland het goed”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. “Ons land kent in vergelijking met andere landen een groot aantal R&D-centra en industriepartnerships en bovendien een fijnmazig netwerk van oplaadpalen voor de elektrische auto. Dat laatste is een goede indicator voor de bereidheid van een maatschappij om de infrastructuur bij de tijd te houden.”

Nederlander staat er niet om te springen
We zijn er dus klaar voor. Maar willen we het ook? Uit eerder onderzoek van de KPMG bleek dat de gemiddelde Nederland nog een terughoudende houding heeft tegenover de zelfrijdende auto. Ruim de helft wil het liefst zelf achter het stuur blijven zitten, terwijl slechts een derde zegt enthousiast te zijn over de komst van zelfrijdende auto’s.

De meeste twijfel wordt veroorzaakt door de vraag wie aansprakelijk is wanneer de auto een ongeval veroorzaakt. Volgens Kramer gaat het roer pas echt drastisch om als er aantoonbaar kan worden gemaakt dat zelfrijdende auto’s minder verkeersslachtoffers veroorzaken. Zodra dit bewezen wordt, zal zeker de helft van de onderzochte Nederlanders kiezen voor een zelfrijdende auto.

De 10 best voorbereide landen:
1. Nederland
2. Singapore
3. Verenigde Staten
4. Zweden
5. Verenigd Koninkrijk
6. Duitsland
7. Canada
8. Verenigde Arabische Emiraten
9. Nieuw Zeeland
10. Zuid Korea

Zelfrijdende auto in India lijkt onmogelijk
Helemaal onderaan de ranglijst, op nummer 20, prijkt India. Op alle vier de factoren scoorde het land slecht, maar de allerlaagste score werd toegerekend aan de acceptatie van de maatschappij. Ook op het gebied van technologie en innovatie scoorde India enorm slecht. Alleen Rusland wist een (nog) lager cijfer hiervoor te scoren. Andere landen die onderaan de lijst staan, zijn China (nummer 16), Brazilië (17), Rusland (18) en Mexico (19).